سامانه پیامک چاپارگاه

آموزش ارسال سفارشی پیامک

ارسال سفارشی هنگام ارسال های گروهی کاربرد دارد و این امکان را فراهم می کند که متن پیام ارسالی به هر مخاطب، بر اساس اطلاعات ثبت شده، اختصاصی شود. به عبارت دیگر ارسال سفارشی می تواند اسامی، تاریخ ها و سایر اطلاعات ثبت شده در دفترچه تلفن را فراخوانی کرده و درون متن ارسال برای هر مخاطب جایگزین نماید تا پیامکی که برای هر مخاطب ارسال می شود حاوی اطلاعات مختص همان مخاطب باشد.

image015

 

متن پیامک خود را با توجه به فیلد های مخاطبین تنظیم کنید و در نهایت بر روی دکمه ارسال کلیک کنید.

تگ ها >> ،