سامانه پیامک چاپارگاه

اضافه شدن ماژول بارگذاری بانک شماره موبایل

با سلام

با توجه به درخواست تعداد زیادی از نمایندگان بعد از گذشت یک ماه ابزار بارگذاری بانک شماره موبایل به بخش مدیریت نمایندگان افزوده شد.

از این پس نمایندگان می توانند بانک های تخصصی شماره موبایل خود را وارد سامانه کنند تا کاربران آن ها از آن بانک ها استفاده نمایند.

تاریخ : ۱۳۹۲/۰۵/۱۶

با تشکر

مدیریت – مهران خرمی