سامانه پیامک چاپارگاه

افزایش ۱۰ ریالی پیامک کشوری

اعلام افزایش ۱۰ریالی پیامک کشوری توسط مجلس شورای اسلامی ، تمامی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت نمایند.

کاربران و همکاران عزیز همانند شما ما هم از این افزایش تعرفه رضایت نداریم ولی این موضوع سراسری بوده و بر روی کلیه اپراتور ها اعمال شده است.

از این رو از همکاری ، صبر و شکیبایی شما نهایت تشکر و قدر دانی را داریم.

 

ارادتمند شما

مهران خرمی (مدیریت مجموعه پستگاه)

20150426_124245

تگ ها >> ، ،