سامانه پیامک چاپارگاه

افزوده شدن نقشه شهر ساری

با سلام
در ادامه بارگذاری نقشه شهرهای مختلف ، این هفته نقشه شهر ساری بارگذاری شد.

در هفته های گذشته نقشه شهرهای  قزوین ،اراک ،اهواز ،مشهد، تهران، اصفهان، یزد، کرج، شیراز ، زنجان ،قم ، رشت ، تبریز و همدان و اردبیل افزوده شد  و به زودی نقشه ما بقی شهر ها نیز افزوده خواهد شد.

از این پس کاربران می توانند به هر منطقه از شهر ساری پیامک تبلیغاتی ارسال نمایند.

سامانه پیامک پستگاه

تگ ها >> ، ، ،