سامانه پیامک چاپارگاه

دریافت و عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی

همراه اول:

روش های درخواست جهت دریافت و یا عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی :

درخواست عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی : ارسال عدد ۱ به شماره پیامک ۸۹۹۹ و یا تماس با شماره ۰۹۹۹۰ و ارائه درخواست مبنی بر عدم دریافت پیامک‌های تبلیغاتی به اپراتور

درخواست  دریافت پیامک های تبلیغاتی :   در صورتی که تمایل دارید پیام های تبلیغاتی به دست شما هم برسد میتوانید  عدد ۲ را  به شماره پیامک ۸۹۹۹ پیامک نمائید.

 

ایرانسل:

روش های درخواست جهت دریافت و یا عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی :

درخواست عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی : ارسال عدد ۲ به شماره ۵۰۰۵ (ارسال پیامک به این شماره هزینه ای برای شما نخواهد داشت) و یا تماس رایگان با شماره ۷۰۰ و ارائه درخواست مبنی بر عدم دریافت  پیامک‌های تبلیغاتی به اپراتور

درخواست  دریافت پیامک های تبلیغاتی :   در صورتی که تمایل دارید پیام های تبلیغاتی به دست شما هم برسد میتوانید  عدد ۱ را  به شماره ۵۰۰۵ (ارسال پیامک به این شماره هزینه ای برای شما نخواهد داشت) پیامک نمائید.

تگ ها >> ، ، ، ،