سامانه پیامک چاپارگاه

در مورد پیامک های ۷۵ ریالی یا کمتر بیشتر بدانید

 

در مورد پیامک های ۷۵ ریالی یا کمتر بیشتر بدانید !!!
اخیرا مشاهده میشود که شرکت هایی اقدام به فروش پیامک با نرخ کمتر از ۷۷  ریال و حتی به قیمت ۷۰ ریال می کنند. لازم است بدانید در واقع نرخ پایین تر از ۷۷ و در مواردی کمتر از ۷۵ ریال و آن هم فقط برای خطوط پیش شماره ۵۰۰۰ وجود ندارد. حال چگونه است که این شرکت ها این ادعا را دارند ؟
این سوال پاسخی واضح دارد ولی از مشتریانشان پنهان است …
پاسخ این است : شماره های وجود دارند که نه پیش شماره ۳۰۰۰ ، نه ۵۰۰۰ ، نه ۱۰۰۰ است. پیش شماره این خطوط به صورت نرم افزاری تعیین میشود و در هر بار ارسال این شماره ها عوض میشوند (معمولا از خطوط ۲۰۰۰ استفاده میشود ). هیچ گونه دریافتی ندارند و فقط عمل ارسال را انجام میدهند و آن هم با کیفیت بسیار پایین ( به صورتی که در هر ۱۰۰۰ ارسال بیشتر از ۵۰۰ پیامک به دست مخاطبان نمی رسد و هزینه آن از شما کسر میشود ) ارسال ها نرم افزاری هستند و با خطوطی رندم و بی معنی انجام میشود و عملا هیچ بازدهی برای مشتریان ندارد. اگر به دنبال سامانه پیامکی هستید و کیفیت و صداقت برای شما اهمیت دارد و اگر میخواهید در آینده نزدیک دچار مشکل نشوید و راه رفته را بر نگردید ، قبل از خرید هر سامانه ای ، از تعرفه ارسال با تک تک خطوط اطلاع حاصل کنید و حتی اگر تعرفه پایینی پیدا کردید از پیش شماره آن اطلاع حاصل کنید.
کیفیت پیش شماره ها به ترتیب از عالی به پایین عبارتند از
۳۰۰۰
۱۰۰۰
۵۰۰۰ و ۰۲۱
۲۰۰۰
خطوط نرم افزاری ( بی هدف )
موفق باشید
تگ ها >> ، ، ، ، ،