سامانه پیامک چاپارگاه

۳ مرکز مخابراتی شهید دستغیب، شهدای مشکین دشت و شهدای مرصاد توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید دستغیب، شهدای مشکین دشت و شهدای مرصاد از تاریخ هشتم آذر آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید دستغیب با پیش شماره های ۲۲۳۹، ۲۲۷۰ الی ۲۲۷۵ در محدوده شهید باهنر، شهید افشار و در مرکز مخابرات شهدای مشکین دشت با پیش شماره های ۳۶۲۰، ۳۶۲۲ در محدوده خیابان های شهید تقی پناه، صابر یک الی ۷ حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
بر اساس همین گزارش، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهدای مرصاد با پیش شماره های ۳۶۰۱ الی ۳۶۰۴ از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت دچار اختلال می شود.

منبع :مخابرات استان تهران 

تگ ها >> ، ، ،