سامانه پیامک چاپارگاه

لیست شماره موبایل مشاغل موجود در سامانه پیامک پستگاه

۱ – شماره موبایل وکلا {تعداد شماره ها :: ۱۰٫۲۴۸}

۲ – شماره موبایل پزشکان {زیبایی،روان شناس،مغز و اعصاب،بیهوشی،چشم،انجمن علوم،انجمن غدد،انجمن آزمایشگاهی،دامپزشکی و…} {تعدا شماره ها :: بیش از ۷۰٫۰۰۰ شماره }

۳ – شماره موبایل مدیران شرکت های ایران {تعداد شماره ها :: ۵۰٫۰۰۰}

۴ – شماره موبایل آگهی دهندگان اینترنتی {تعداد شماره ها :: ۲۶٫۰۰۰}

۵ – شماره موبایل دانش آموزان گاج و علوی {تعداد شماره ها :: ۸۰٫۰۰۰}

 ۶ – شماره موبایل اصناف { کشاورزی و دامداری،مشاوره،بازار کار،ارتباطات،حمل و نقل،کامپیوتر،لوازم،مزایده،آموزش،خدمات منزل،خدمات ساختمانی،وام،صنعت،چاپ و تبلیغاتی و…}

{ تعداد شماره ها :: ۲۹٫۰۰۰}

۷ – راه و ساختمان و مشاغل مرتبط { تعداد شماره ها :: ۱۷٫۰۰۰}

۸ – اساتید دانشگاه { تعداد شماره ها :: ۴۹۹}

۹ – شماره طراحان وب { تعداد شماره ها :: ۱٫۳۶۴}

۱۰ – خریداران سیم کارت بین اللملی { تعداد شماره ها :: ۵٫۶۶۶}

۱۱ – مدیران وب سایت های ایرانی { تعداد شماره ها :: ۱٫۰۰۰}

۱۲ – سهامداران { تعداد شماره ها :: ۱۳٫۰۴۸ }

۱۳ – مهندسان معمار تهران { تعداد شماره ها :: ۱٫۴۶۸ }

۱۴ – مهندسان مکانیک تهران { تعداد شماره ها :: ۱٫۴۶۴ }

۱۵ – مهندسان برق تهران { تعداد شماره ها :: ۳٫۵۶۸ }

۱۶ – مهندسان عمران تهران { تعداد شماره ها :: ۷٫۳۳۳ }

۱۷ – مهندسان عضو نظام مهندسی استان قم { تعداد شماره ها :: ۲٫۰۳۲}

و …