سامانه پیامک چاپارگاه

تعرفه خرید اعتبار پیامک برای نمایندگان طلاییicon-check هر پاكت معادل هزينه ارسال يك صفحه پيامك فارسي (۷۰ کاراکتر) است.
icon-check هزینه هر صفحه پیامک انگلیسی ۲/۴ برابر پیامک فارسی می باشد.
icon-check دریافت پیامک رایگان است.
icon-check مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد روی قیمت های فوق محاسبه و اخذ می گردد.
نمایندگی طلایی
میزان خرید اعتبار تعرفه هر پاکت
۱ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۸ ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۲ ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۰ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۱۹ ریال