سامانه پیامک چاپارگاه

تعرفه ویژه انتخابات مجلس ۹۴

icon-check تعرفه های اعلام شده برای اپراتور ۳۰۰۰ می باشد.
icon-check ارسال ها شامل دلیوری و بازگشت هزینه پیام های ناموفق (لیست سیاه) می باشد.
icon-check مهلت استفاده از تعرفه های اعلام شده تا پایان ساعت اداری ۷ اسفند می باشد.
icon-check در قیمت های اعلام شده ۱۰ ریال قانون تبصره بودجه محاسبه و اعمال شده است.
icon-check مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد روی قیمت های فوق محاسبه و اخذ می گردد.
تعرفه ویژه انتخابات ۹۴
میزان خرید اعتبار به ریال تعرفه هر پاکت
۱ تا ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۱۹ ریال
۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۱۸ ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۱۷ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۱۶ ریال
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۱۴ ریال
۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۱۱۲ ریال