سامانه پیامک چاپارگاه

تعرفه شماره اختصاصی برای کاربران
icon-check شماره هاي ۱۴ و ۱۲ و ۱۰ رقمي با پيش شماره رند ۳۰۰۰۲۲۲۳ و ۳۰۰۰۷۴۷۷ ارائه خواهد شد.
icon-check قيمت شماره هاي ۱۴ و ۱۲ و ۱۰ رقمي رند و غيررند تفاوتي ندارد.
icon-check مبالغ فوق با ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است.
icon-check بنا بر سیاست کاری شرکت امکان انتقال شماره اختصاصی از شرکت ما به شرکت دیگری وجود ندارد.
شماره اختصاصی
نوع شماره اختصاصی قیمت (تومان)
۱۴ رقمی ۳۹٫۰۰۰
۱۲ رقمی ۱۸۰٫۰۰۰
۱۰ رقمی ۲۵۰٫۰۰۰
۹ رقمی غیر رند ۴۵۰٫۰۰۰
۹ رقمی نیمه رند ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۹ رقمی رند ۱٫۶۱۰٫۰۰۰
۸ رقمی ۱٫۹۰۰٫۰۰۰