سامانه پیامک چاپارگاه

تعرفه خرید شماره اختصاصی برای نمایندگانicon-check واگذاري شماره به نماینده ها دائمي است اما نماینده ها در فروش دائمي يا اجاره شماره به كاربران خود مختار هستند.
icon-check شماره هاي ۱۴ و ۱۲ و ۱۰ رقمي با پيش شماره رند ۳۰۰۰۲۲۲۳ و ۳۰۰۰۷۴۷۷ ارائه خواهد شد.
icon-check امتياز شماره هاي ۱۴ و ۱۲ و ۱۰ رقمي از رنج شماره ۸ رقمي نمایندگان، براي ايشان محفوظ است.
icon-check قيمت شماره هاي ۱۴ و ۱۲ و ۱۰ رقمي رند و غيررند تفاوتي ندارد.
icon-check هر پاكت معادل هزينه ارسال يك صفحه پيامك فارسي (۷۰ کاراکتر) است.
icon-check بنا بر سیاست کاری شرکت امکان انتقال شماره اختصاصی از شرکت ما به شرکت دیگری وجود ندارد.

توجه قيمت واگذاري شماره هاي مجازي به نمایندگان بر اساس پاكت است و هنگام اختصاص شماره به نماینده از اعتبار وي كسر مي گردد بنابراين با افزايش خريد اعتبار از سوي نمایندگان، علاوه بر تعرفه هر پاكت، هزينه تمام شده خريد شماره هاي مجازي نيز كاهش مي يابد. در جدول زير تعرفه واگذاري شماره هاي مجازي به نماینده ها آمده است. به عنوان نمونه اگر تعرفه هر پاكت براي نماینده ۱۰۹ ريال باشد ، قيمت تمام شده شماره ها نيز به شرح جدول زير خواهد بود.
شماره اختصاصی
نوع شماره اختصاصی قیمت بر حسب پاکت قیمت (تومان)
۱۴ رقمی ۱۹۰۰ ۲۴٫۷۰۰
۱۲ رقمی ۱۰٫۰۰۰ ۱۳۰٫۰۰۰
۱۰ رقمی ۱۱٫۰۰۰ ۱۴۳٫۰۰۰
۹ رقمی غیر رند ۱۹٫۰۰۰ ۱۷۱٫۰۰۰
۹ رقمی نیمه رند ۵۶٫۵۰۰ ۵۰۹٫۰۰۰
۹ رقمی رند ۱۲۵٫۰۰۰ به بالا ۱٫۱۲۶٫۰۰۰
۸ رقمی غیر رند موجود نیست موجود نیست
۸ رقمی نیمه رند ۶۲٫۵۰۰ ۵۶۳٫۰۰۰
۸ رقمی رند ۱۲۵٫۰۰۰ به بالا ۱٫۱۲۶٫۰۰۰