سامانه پیامک چاپارگاه

تعرفه خرید شارژ برای نمایندگان
هر پاكت معادل هزينه ارسال يك صفحه پيامك فارسي (۷۰ کاراکتر) است.
هزینه هر صفحه پیامک انگلیسی ۲/۴ برابر پیامک فارسی می باشد.
دریافت پیامک رایگان است.
مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد روی قیمت های فوق محاسبه و اخذ می گردد.
مبلغ ۱۰ ریال تبصره ۱۹ مجلس شورای اسلامی به تعرفه های فوق افزوده خواهد شد.
نمایندگی ویژه
میزان خرید اعتبار تعرفه هر پاکت
۱ تا ۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۰۹ ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۰۸ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۰۷ ریال